Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:           www.tululum.cz

Společnost:                        Mgr. Magdalena Němcová

Se sídlem:                          Čajkovského 7

IČ:                                      6741 1002

E-mailová adresa:             objednavky@tululum.cz

Telefonní číslo:                  +420 776 836 180

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V .............................................................., dne ...................................................

 

 

 

 

                           
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele / podpis

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.